Đăng ký đơn vị triển lãm / Register for exhibitors

ĐĂNG KÍ THAM GIA TRIỂN LÃM / REGISTER TO JOIN THE EXHIBITION

Hình thức online / Online form

Quý đối tác có nhu cầu tham gia triển lãm có thể đăng kí online tại form dưới đây. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ sau khi nhận được form hoàn chỉnh. / Partners wishing to participate in the exhibition can register online in the form below. We will contact you shortly after receiving the completed form.

Hình thức offline

Thông tin liên hệ:

Supporter: Ms THẮM NGUYỄN

Email: ngocthuy@coffeerary.com

Phone: (+84) 387 225 285

SUPPORT CENTER

Email: info@coffeerary.com

Phone: (+84) 962 164 139