Events

Cuộc thi

Sàn đấu VNBC và VNLC 2023 đã quay trở lại

CFRR – Vietnam National Barista Championship (VNBC) và Vietnam National Latte Art (VNLC) là 2 cuộc thi ‘độc...

Cuộc thi Latte art online đầu tiên trong năm 2023

CFRR – Cuộc thi Latte art dành cho tất cả barista tài năng trên toàn quốc do...