Cuộc thi

Những sáng chế, gương mặt vừa được vinh danh ở World of Coffee 2022

kể từ ngày 19 – 25/6/2022, sự kiện World of Coffee sẽ được tổ chức tại Milan (Ý) quê hương của Espresso

Xem thêm

Cuộc thi bao bì Coffeerary Packaging Designs 2022

Quy định và thể thức cuộc thi Mục đích cuộc thi Coffeerary Packaging Designs 2022 Tạo...

 Cuộc thi ảnh Coffeerary Home Corners 2022

Quy định và thể thức cuộc thi Mục đích cuộc thi ảnh Coffeerary Home Corners 2022...

Cuộc thi Coffeerary Home Espresso 2022

Quy định và thể thức cuộc thi Mục đích cuộc thi Coffeerary Home Espresso 2022 Tạo...

Cuộc thi Coffeerary Home Brewing 2022

Quy định và thể thức cuộc thi Mục đích cuộc thi Coffeerary Home Brewing 2022 Đơn...