Hợp tác truyền thông

Share:

18:24 02/10/2022

Coffeerary MediaKit 001
Coffeerary MediaKit 002
Coffeerary MediaKit 003
Coffeerary MediaKit 004
Coffeerary MediaKit 005
Coffeerary MediaKit 006
Coffeerary MediaKit 007
Coffeerary MediaKit 008
Coffeerary MediaKit 009
Coffeerary MediaKit 010
Coffeerary MediaKit 011
Coffeerary MediaKit 012
Coffeerary MediaKit 013
Coffeerary MediaKit 014
Coffeerary MediaKit 015
Coffeerary MediaKit 016
Coffeerary MediaKit 017
Coffeerary MediaKit 018
Coffeerary MediaKit 019
Coffeerary MediaKit 020
Coffeerary MediaKit 021
Coffeerary MediaKit 022
Coffeerary MediaKit 024
Coffeerary MediaKit 025
Coffeerary MediaKit 025
Coffeerary MediaKit 026
Coffeerary MediaKit 027
Coffeerary MediaKit 028
Coffeerary MediaKit 029
Coffeerary MediaKit 030
Coffeerary MediaKit 032
Coffeerary MediaKit 033

Bài viết liên quan

‘Bao bì cà phê bền vững’ thực sự có ý nghĩa gì trong ngành cà phê hiện tại

CFRR – Bao bì cà phê ảnh hưởng như thế nào đối với con người và môi trường...

Sự phá cách trên thiết kế bao bì của Cafédirect

CFRR –  Bao bì Cafédirect thể hiện ý nghĩa về câu chuyện trên từng sản phẩm...

Máy xay cà phê mô phỏng cấu trúc silo ngũ cốc trong nông nghiệp

CFRR – Sản phẩm được tạo ra từ sự quyến rũ công nghiệp và kiến trúc...

CoCo Cha Taiwan Tea & Coffee – Một kiến trúc đèn lồng tinh xảo giữa vùng đất Phan Rang đầy nắng gió

CFRR – CoCo Cha Taiwan Tea & Coffee – White Lantern mang đến sự hài hòa...