Chiết xuất - Pha chế

CFRR – Hóa học và tâm lý là niềm vui gắn liền với thói quen nhấm...

Xem thêm

Sự kỳ diệu của hóa học đằng sau tách cà phê

CFRR – Hóa học và tâm lý là niềm vui gắn liền với thói quen nhấm...

Phương pháp pha chế ảnh hưởng đến cảm quan cà phê

CFRR – Quá trình pha cà phê cũng ảnh hưởng đến các đặc tính cảm quan...

Kiến thức khoa học

Các yếu tố ảnh hưởng đến chiết xuất cà phê

CFRR – Các phương pháp chiết xuất cà phê đóng một vai trò quan trọng đối...

Kiến thức khoa học

Lớp crema ảnh hưởng đến chất lượng cà phê như thế nào?

CFRR – Tách cà phê espresso với lớp crema sánh mịn sẽ tạo cảm giác ngon...

1 2 3