Lịch sử

Lịch sử làn sóng thứ nhất, thứ hai và thứ ba của cà phê

CFRR- Bạn đã bao giờ tự hỏi thuật ngữ làn sóng cà phê thứ ba thực...

Xem thêm Kiến thức thường thức

Sơ lược về lịch sử các thiết bị pha cà phê thủ công

CFRR– Lịch sử ngắn gọn về sự ra đời và phát triển cùng những biến đổi...

Làn sóng cà phê thứ tư là gì? Không phải khoa học mà là khả năng mở rộng

CFRR– Làn sóng cà phê thứ tư giúp công chúng tiếp cận với sản phẩm cà...

Kiến thức thường thức

04 kỹ thuật rang cà phê nổi bật từ thuở nguyên sơ đến nay

CFRR - Kỹ thuật rang cà phê đã xuất hiện từ rất sớm ở thế kỷ XV và có những bước tiến vượt bậc cho tới ngày nay

Kiến thức thường thức

Tổng quan lịch sử cà phê thế giới

CFRR- Cùng với nước và trà, cà phê là một trong ba loại đồ uống phổ...

1 2