Research

CFRR – So sánh kích cỡ bột cà phê xay được sàng qua dụng cụ Kruve...

Xem thêm CFRR thực nghiệm
CFRR thực nghiệm

So sánh cối xay Comandante MK4, Flair Royal và 1zpresso K-plus về kích cỡ hạt khi xay

CFRR – So sánh kích cỡ bột cà phê xay được sàng qua dụng cụ Kruve...

CFRR thực nghiệm

Thực nghiệm so sánh V60, Origami và Kalila

CFRR – Thực nghiệm để phân tích các chỉ số về %TDS, %EY và các yếu...

Research

Tối ưu hóa các thuộc tính cảm quan của cà phê pha lạnh được sản xuất bằng chu trình giảm áp suất và các đặc điểm hóa lý của nó

CFRR – (Bài dịch) Nhằm rút ngắn thời gian ngâm ủ mà vẫn mang lại tối ưu về đặc tính hóa lý và cảm quan hương vị trong cà phê ủ lạnh (cold brew) đã được Kyroglou và cộng sự (2022) nghiên cứu

Sử dụng các thông số về màu để đánh giá cà phê rang

CFRR – Nghiên cứu về tương quan giữa màu sắc hạt cà phê rang và chất...

1 2