Research

CFRR – Giới thiệu Phiên bản Beta của Hiệp hội Cà phê Specialty để Đánh giá...

Xem thêm

Một hệ thống mới để đánh giá giá trị cà phê của SCA

CFRR – Giới thiệu Phiên bản Beta của Hiệp hội Cà phê Specialty để Đánh giá...

Chiết xuất không đồng đều trong pha cà phê espresso

CFRR – Xay cà phê mịn hơn có thể làm espresso yếu hơn Dịch từ bài...

CFRR thực nghiệm

So sánh cối xay Comandante MK4, Flair Royal và 1zpresso K-plus về kích cỡ hạt khi xay

CFRR – So sánh kích cỡ bột cà phê xay được sàng qua dụng cụ Kruve...

CFRR thực nghiệm

Thực nghiệm so sánh V60, Origami và Kalila

CFRR – Thực nghiệm để phân tích các chỉ số về %TDS, %EY và các yếu...

1 2