Chiết xuất & Pha chế

CFRR – Thực nghiệm để phân tích các chỉ số về %TDS, %EY và các yếu...

Xem thêm CFRR thực nghiệm
CFRR thực nghiệm

Thực nghiệm so sánh V60, Origami và Kalila

CFRR – Thực nghiệm để phân tích các chỉ số về %TDS, %EY và các yếu...

Research

Tối ưu hóa các thuộc tính cảm quan của cà phê pha lạnh được sản xuất bằng chu trình giảm áp suất và các đặc điểm hóa lý của nó

CFRR – (Bài dịch) Nhằm rút ngắn thời gian ngâm ủ mà vẫn mang lại tối ưu về đặc tính hóa lý và cảm quan hương vị trong cà phê ủ lạnh (cold brew) đã được Kyroglou và cộng sự (2022) nghiên cứu

Research

Thiết kế và thử nghiệm bộ lọc sử dụng trên máy espresso

CFRR – Thiết kế bộ lọc sử dụng trên máy espresso nhằm nâng cao dung lượng cà...