Rang & Xay

CFRR – So sánh kích cỡ bột cà phê xay được sàng qua dụng cụ Kruve...

Xem thêm CFRR thực nghiệm
CFRR thực nghiệm

So sánh cối xay Comandante MK4, Flair Royal và 1zpresso K-plus về kích cỡ hạt khi xay

CFRR – So sánh kích cỡ bột cà phê xay được sàng qua dụng cụ Kruve...

Sử dụng các thông số về màu để đánh giá cà phê rang

CFRR – Nghiên cứu về tương quan giữa màu sắc hạt cà phê rang và chất...