Bên tách cà phê

Sài Gòn, Huế hay Hà Nội, cứ uống cà phê và an hưởng phút giây này

Chọn nuốt những giọt đắng đậm để hồi nhớ quá khứ vàng son, chọn vị chát...

Hà Nội nâu nóng, Sài Gòn sữa đá, và… còn gì nữa không?

CFRR- Hà Nội nâu nóng, Sài Gòn sữa đá… là tên gọi món cà phê rất...

Ghế nhựa và cà phê vỉa hè Sài Gòn

CFRR- Cà phê vỉa hè Sài Gòn dù vỉa hè đó là đường lớn hay bên...

Cà phê Đà Lạt, nơi sương chưa tan và vi vu thông reo

CFRR- Nhiều người nói Đà Lạt là xứ không nên thay đổi, cà phê Đà Lạt...

Ngồi cà phê Chiều ở Huế ‘chợt nghe mùa thu bay trên trời không’

CFRR- Chỉ ở cà phê Chiều mới nhìn thấy những ngày chuyển mùa ngắn ngủi của...

1 2 3 4