Tổng quan về Viện Chất lượng Cà phê – Coffee Quality Institute (CQI)

CFRR - Kiến thức thường thức (Người viết: Annie)

Share:

13:26 28/10/2022

CFRR– Viện Chất lượng Cà phê – Coffee Quality Institute (CQI) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động quốc tế, nhằm cải thiện chất lượng cà phê và cuộc sống của những người sản xuất ra nó.

Cà phê là một trong những mặt hàng nông nghiệp được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và hơn 125 triệu người dựa vào sản xuất cà phê để kiếm sống. Ngành công nghiệp này phải đối mặt với một thách thức vì thành phần chiếm đa số là những nông dân trồng cà phê quy mô vừa và nhỏ, những người đang phải vật lộn để kiếm đủ thu nhập cho gia đình. Để giải quyết vấn đề đó, Viện Chất lượng Cà phê (CQI) ra đời.

logo_CQI
Logo CQI. Ảnh: Paypal.com

Viện Chất lượng Cà phê – Coffee Quality Institute (CQI) là gì?

Đây là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động hoàn toàn độc lập với quy mô quốc tế, nhằm cải thiện chất lượng cà phê và cuộc sống của những người sản xuất ra nó.

CQI cung cấp đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà sản xuất cà phê và các cá nhân khác trong chuỗi cung ứng để tăng giá trị, khối lượng và tính bền vững của sản xuất cà phê chất lượng cao. CQI cũng hướng tới việc xây dựng năng lực thể chế ở các nước sản xuất cà phê bằng cách tạo ra các hệ thống và cơ sở hạ tầng khuyến khích tập trung vào chất lượng mang đến thu nhập cao hơn cho nông dân.

Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn của CQI là nâng cao hệ thống giáo dục, mở đường cho các cộng đồng cà phê tự cung tự cấp, phát triển mạnh, bền vững bằng cách hỗ trợ một ngôn ngữ chung về cà phê và các thực hành khoa học tốt nhất trong suốt chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng.

Đời sống của người sản xuất ngày càng phong phú, họ nhận được giá trị thích hợp cho loại cà phê specialty của mình, được nhận biết và tôn trọng trên thị trường, đồng thời người tiêu dùng đánh giá cao giá trị và sự phức tạp của cà phê specialty, tạo ra nhu cầu thị trường mạnh mẽ.

Kế hoạch chiến lược

Để đảm bảo việc phục vụ cộng đồng, tập trung vào tương lai và làm việc theo cách hiệu quả nhất có thể, CQI có năm kế hoạch chiến lược trụ cột:

 1. Quảng bá một ngôn ngữ chung

Hỗ trợ cộng đồng quốc tế và đa dạng gồm các chuyên gia cà phê có thể dễ dàng giao tiếp bằng ngôn ngữ chung về chất lượng. Đảm bảo tính đa dạng về địa lý và khả năng tiếp cận của ngôn ngữ chung. Củng cố các dịch vụ giáo dục của CQI thông qua việc mở rộng và hỗ trợ các đối tác nội địa và địa điểm Q, đồng thời phát triển việc sử dụng và công nhận điểm Q.

2. Cung cấp công cụ mang đến các dịch vụ giáo dục sáng tạo

Mở rộng danh mục gồm chiến lược giáo dục từ hạt giống đến cốc, có nhiều lựa chọn trực tuyến hơn.

Mở rộng các dịch vụ trong bộ công cụ CQI hiện có về chế biến sau thu hoạch và đánh giá chất lượng, bao gồm cả các lớp cấp độ nhập môn và chuẩn bị.

Mở rộng nội dung thành các chương trình mới để giải quyết các lĩnh vực như quản lý cây trồng, chiến lược kết nối thị trường và các vấn đề của người tiêu dùng.

3. Tạo và hỗ trợ mạng lưới CQI toàn cầu

Xây dựng năng lực trong cộng đồng của CQI. Tạo cơ hội việc làm cho các chuyên gia và những người chuyên sâu về cà phê bằng cách mở rộng cơ hội cho các giảng viên CQI. Tăng mức độ tương tác và xây dựng nhận thức trong một cộng đồng lớn hơn để tăng tác động tổng thể.

4. Hợp tác để khuếch đại các dự án toàn diện với giáo dục tích hợp

Đảm bảo các dịch vụ giáo dục được kết hợp dễ dàng và hiệu quả vào các dự án gốc. Xây dựng khung giáo dục hỗ trợ người mới tham gia vào hoạt động của chuyên gia trong và ngoài các dự án. Tập trung vào việc phát triển các chuyên gia và giảng viên địa phương, những người sẽ giảng dạy các lớp học bằng nhiều ngôn ngữ và nhiều địa điểm hơn, mang lại cơ hội giáo dục cho cộng đồng của họ sau khi dự án kết thúc. Hỗ trợ thông qua gây quỹ: gây quỹ tập trung không hạn chế để thúc đẩy các dự án do CQI dẫn đầu với cách tiếp cận giáo dục tích hợp.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các kết nối thị trường vì lợi ích tài chính của các nhà sản xuất

Thúc đẩy giáo dục nhà sản xuất với sự hiểu biết sâu sắc hơn về chuỗi cung ứng và kỹ năng tiếp cận thị trường. Đảm bảo kết nối giữa người sản xuất tham gia dự án thực địa và người mua.

Hoạt động giáo dục CQI

CQI hiện cung cấp hai chương trình học: Đánh giá chất lượng và Xử lý sau thu hoạch.

Đánh giá chất lượng

Nội dung khóa học gồm:
Cấp độ 100

– Hình thức thử nghiệm theo yêu cầu

– Giới thiệu về cupping CQI Robusta dành cho những người yêu thích Arabica (đào tạo chéo, xem trong phần thành tựu đạt được năm 2021)

– Hiểu về nếm và hương vị
Cấp độ 200

– Đánh giá cảm quan trong kiểm soát chất lượng

– Những điều cần thiết trong thử nếm Robusta theo chuẩn Q

– Những điều cần thiết trong thử nếm Arabica theo chuẩn Q

– Tam giác cupping

Cấp độ 300

– Kết hợp Arabica theo chuẩn Q

– Kết hợp Robusta theo chuẩn Q

– Hiệu chỉnh theo chuẩn Q

CQI
Chương trình học Đánh giá chất lượng của CQI. Ảnh: Coffeeinstitute

Xử lý sau thu hoạch (PHP)

Chương trình Xử lý sau thu hoạch nhằm mục đích cải thiện chất lượng cà phê thông qua việc chuyển đổi quả cà phê thành hạt khô để rang. Mọi người trong quy trình sản xuất cà phê đều được hưởng lợi từ việc hiểu những điều cơ bản về PHP. Nội dung khóa học gồm:

Cấp độ 100

– Chế biến Cơ bản / Giới thiệu về Chế biến sau thu hoạch

– Robusta dành cho những người yêu thích Arabica (đào tạo chéo, xem trong phần thành tựu đạt được năm 2021)

– Thực hành tốt xử lý

Cấp độ 200

– Chế biến 1 theo chuẩn Q

– Khảo sát về Chuỗi giá trị

– Lên men cà phê

– Cấy giống cà phê trên cánh đồng

Cấp độ 300

– Chế biến Arabica 2 theo chuẩn Q

– Chế biến Robusta 2 theo chuẩn Q

– Lên men cà phê tiên tiến

– Gia hạn cấp độ xử lý 2 theo chuẩn Q

Cấp độ 400

– Chế biến 3 theo chuẩn Q

CQI
Chương trình học Xử lý sau thu hoạch của CQI. Ảnh: Coffeeinstitute

Tiến trình giáo dục

Chương trình giáo dục của CQI được cung cấp tuần tự. Tất cả các môn học tại CQI tuân theo một hệ thống đánh số để học viên lựa chọn và hoàn thành tiến trình tốt nhất giúp họ đạt được mục tiêu:

 • Cấp độ 100: người mới
 • Cấp độ 200: người hành nghề
 • Cấp độ 300: có kinh nghiệm
 • Cấp độ 400: nâng cao

Cả Đánh giá chất lượng và Chế biến sau thu hoạch đều có các lớp học mang tính nền tảng, là những xác minh được quốc tế công nhận về năng lực có giá trị từ nông trại đến người tiêu dùng.

Bên cạnh đó CQI còn có sẵn các tài liệu tham khảo cho những người muốn tìm hiểu thêm về đánh giá chất lượng cà phê và giáo dục chế biến sau thu hoạch.

Chứng nhận CQI

CQI
Ảnh: Coffeeinstitute

Cho con người

Các chuyên gia được chứng nhận CQI thúc đẩy một tiêu chuẩn ngành cao hơn bằng cách áp dụng ngôn ngữ toàn cầu về chất lượng cà phê.

Các chứng chỉ này được công nhận trên toàn cầu và đảm bảo cho ngành về các kỹ năng ứng dụng và năng lực của người sở hữu. Mọi người nghĩ đến Q Graders khi nhắc tới Coffee Quality Institude và họ chiếm một phần lớn trong số những người được chứng nhận của CQI.

Nhà giáo dục CQI đào tạo và cấp chứng chỉ cho các chuyên gia có kinh nghiệm để dạy cả Kỹ thuật đánh giá chất lượng và Xử lý sau thu hoạch. Mạng lưới Nhà giáo dục CQI bao gồm hơn 180 giảng viên và trợ lý giảng viên. Họ là một phần quan trọng trong mạng lưới của CQI, củng cố ngôn ngữ chung về chất lượng cà phê và giảng dạy nhiều chủ đề liên quan đến cà phê.

Cho cà phê

CQI cung cấp hai chứng nhận về cà phê; Chứng chỉ Q chủ yếu được sử dụng để truyền đạt giữa người mua và người bán, và chương trình cấp phép Q CoffeeTM để thể hiện chất lượng cho người tiêu dùng.

CQI là đánh giá và xác minh chất lượng cà phê nhân của một bên thứ ba được công nhận trên toàn cầu. Cà phê nhân được Chứng nhận Q đi qua Hệ thống phân loại Q. Việc phân loại màu xanh lá cây và chấm điểm trên tách với tiêu chuẩn chất lượng chung mang đến một báo cáo minh bạch, có thể kiểm chứng xác nhận rằng cà phê xanh không có khuyết tật cơ bản, điểm tách từ 80 điểm trở lên và hương vị được mô tả của lần rang mẫu. Hồ sơ và dữ liệu đó được ghi lại và có thể được chia sẻ với nông dân trồng cà phê và những người mua cà phê nhân tiềm năng.

Q CoffeeTM là nhãn hiệu chất lượng dành cho người tiêu dùng đánh giá và xác minh rằng cà phê đạt được trạng thái Specialty hoặc Fine. Đây là một nhãn hiệu có thể nhận dạng giúp người tiêu dùng phân biệt quyết định mua hàng của họ.

Cho địa điểm

Tại sao phải chứng nhận địa điểm? Giáo dục CQI và đánh giá cà phê chỉ có thể thực hiện ở những địa điểm đáp ứng các tiêu chuẩn của họ. CQI làm việc với các đối tác nội địa và địa điểm theo chuẩn Q để đảm bảo tính nhất quán về kinh nghiệm và đánh giá. Cà phê được đánh giá thông qua các quy trình tương tự ở Ethiopia cũng như ở Việt Nam, và một sinh viên tham gia khóa học ở Mexico được trải nghiệm môi trường được quản lý giống như ở Nhật Bản. Điều này cũng đảm bảo một môi trường nhất quán, đáng tin cậy cho việc hướng dẫn.

Những thành tựu đạt được

Theo báo cáo năm 2021, CQI đã đạt được những thành tựu trong nhiều lĩnh vực như:

Trong giáo dục

CQI đã giới thiệu các lớp học, các đơn vị không có chứng chỉ sẽ được xem như dự bị hoặc tập trung vào các chủ đề đặc biệt. Việc mở rộng các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của thị trường và mang lại cho CQI cơ hội hợp tác với nhiều giảng viên khác nhau. Năm 2021, họ đã bổ sung thêm Giới thiệu về thử nếm, Giới thiệu về chế biến sau thu hoạch, Mở rộng các điều cần thiết về chế biến, Bổ sung quá trình lên men: từ vi sinh đến hương vị, các khóa học Làm mới QP1 và QP2 và cải tiến Những yếu tố cần thiết trong thử nếm theo chuẩn Q.

CQI đã thành lập một nhóm Trợ lý hướng dẫn, đồng thời tinh chỉnh và cải thiện lộ trình giáo dục Trợ lý hướng dẫn. Sự kết hợp giữa chứng nhận con người và đạo đức của chương trình giảng dạy sẽ củng cố “hướng đi của CQI”. Nhóm thuần tập này bao gồm các cá nhân đến từ Hoa Kỳ, Kenya, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam và được chia đều giữa các hướng dẫn viên nam và nữ để giải quyết các khoảng cách về địa lý và đa dạng văn hóa.

CQI giới thiệu Chương trình Giảng viên. Chứng nhận này của Nhà giáo dục CQI giúp các chuyên gia về chủ đề giảng dạy các lớp học cấp 100 và 200. Chương trình ngay lập tức tăng số lượng nhà giáo dục, cũng như vị trí và ngôn ngữ của họ. Hơn 160 đơn đăng ký trong đó có 46 Giảng viên.

Do COVID-19, các gia hạn Xử lý theo chuẩn Q bị tồn đọng. CQI đã thực hiện quy trình trực tuyến, viết lại các yêu cầu gia hạn và đã cung cấp hai trong số mỗi khóa học đó, giúp cập nhật nhiều chứng chỉ hơn.

Nhận thấy lỗ hổng trong lộ trình kiến ​​thức, CQI đã thiết kế lại khóa học Q Cupping Essentials. Phiên bản QCE 2.0 mới, giải quyết tốt hơn khả năng sử dụng biểu mẫu thử nghiệm như dự định và đi vào chi tiết hơn về từng phần khám phá “cách thức và lý do”. Những người hoàn thành Q Cupping Essentials sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đạt cúp một cách nhất quán với các giao thức CQI cũng như khóa học và kỳ thi Q Grader.

Để hỗ trợ các Giảng viên Q có cơ hội phát triển nghề nghiệp liên tục, CQI đã khởi động Chuỗi “Hội thảo Tổng thể”, giúp người hướng dẫn đi đầu về kiến ​​thức giáo dục và khoa học cà phê.

CQI đã mở rộng trong chương trình trực tuyến về Các yếu tố cần thiết sau thu hoạch và cung cấp phần Giới thiệu về Chế biến sau thu hoạch, để tiếp tục đào tạo ngay cả trong thời gian diễn ra dịch bệnh. Các lớp học trực tuyến này cũng đáp ứng nhu cầu liên tục về hướng dẫn được truyền tải dễ dàng, đáp ứng mọi người ở nơi họ đang ở, không đòi hỏi phải đi lại và kéo dài thời gian ra khỏi trang trại.

Đồng thời, CQI cũng đã cung cấp một khóa đào tạo kết hợp đào tạo chéo “nâng cấp” Robusta Q Grader và khóa đào tạo Giảng viên. Khóa học này được thiết kế đặc biệt và dành cho những Giảng viên Q Arabica muốn đủ điều kiện trở thành Giảng viên Q Robusta. Nó tập trung vào sự khác biệt trong các hình thức thử và phương pháp đánh giá và tại sao chúng lại quan trọng. Khóa học này giúp CQI mở rộng bộ kỹ năng của các giảng viên và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về đào tạo Robusta.

CQI đã tổ chức thành công khóa học Chuyên sâu dành cho học viên nhóm Chuyên gia Xử lý theo chuẩn Q 2 và 3. Được Starbucks Hacienda Alcacia ở Costa Rica tổ chức. Đây là lần đầu tiên CQI có thể tập hợp nhóm này kể từ khi đại dịch bùng phát và có 23 học viên tham dự.

Quan hệ đối tác trong ngành

Lớp học mới CQI đã có thể mở rộng các dịch vụ giáo dục của họ thông qua quan hệ đối tác với Lallemand, bao gồm tài trợ và phát triển nội dung chuyên gia tình nguyện. Lên men cà phê: Từ Vi sinh đến Hương vị gồm có các nguyên tắc cơ bản và khoa học về quá trình lên men, vai trò của các vi sinh vật chính, quá trình lên men trong các phương pháp chế biến truyền thống, chế phẩm và các cách khác để kiểm soát quá trình lên men và cách vi sinh vật có thể được sử dụng làm công cụ để tạo ra hương vị. Lớp học này đã thành công rực rỡ, với 50 học viên và 15 giáo viên hướng dẫn tham dự buổi đầu tiên. Các lớp học trong tương lai sẽ được phát triển dưới sự hợp tác này.

CQI và FlavorActiV đã phát triển mối quan hệ đối tác nhằm tài trợ, phát triển nội dung của chuyên gia tình nguyện và chia sẻ lợi nhuận thông qua các bộ dụng cụ cảm biến đồng thương hiệu tùy chỉnh. Các giải pháp cảm quan của FlavorActiV sẽ được sử dụng trong các chương trình đào tạo và hiệu chuẩn liên tục của CQI như một phương tiện để nâng cao và duy trì khả năng cảm quan của cà phê.

CQI
Ảnh: Coffeeinstitute

Chiến lược hỗ trợ – Địa điểm đạt chuẩn Q

Xem xét nhu cầu của ngành đối với các địa điểm giáo dục chất lượng cao, chương trình Địa điểm đạt chuẩn Q đã chứng nhận 27 địa điểm trong năm 2021.

Chiến lược hỗ trợ Đối tác nội địa CQI đã bổ sung thêm bảy Đối tác vào năm 2021. CQI đã nhận thấy sự gia tăng về số lượng các khóa học do ICP tổ chức là kết quả của chiến lược này. Các đối tác gồm có:

 • Specialty Coffee Institude of Thailand (SCITH) – Thái Lan
 • Booster Coffee Education Thailand – Thái Lan
 • Coffee Laboratory LTD – Ireland
 • Asociacion Nacional de Exportadoresde Café (ANECAFE) – Ecuador
 • Bicerin Coffee Lab – Canada
 • Stone Village Lab & Education – Việt Nam
 • FABB Academy of Coffee – Thái Lan

Các quan hệ đối tác và hoạt động tại quốc gia xuất xứ

CQI đã trở lại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) để cung cấp khóa học Chế biến Cấp độ 2 theo tiêu chuẩn Q, hợp tác với TechnoServe trong dự án Tăng cường Chuỗi Giá trị Cà phê (SVC) của USAID / DRC. Năm vừa qua, TechnoServe cũng đã bổ sung thêm 8-10 đối tác mới và hơn 20 trạm rửa vào chương trình của họ và ứng dụng khóa học này để các trạm rửa tham gia dự án đạt tiêu chuẩn chất lượng khi bắt đầu mùa vụ, cùng với việc sử dụng đúng công nghệ và thiết bị giúp tinh chỉnh nghệ thuật chế biến.

Dự án Higher Ground hợp tác với Phụ nữ Jamaica trong lĩnh vực cà phê, một chi hội địa phương của Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế đã tổ chức hoạt động đầu tiên, một lớp học về những điều cần thiết trong quá trình chế biến. Hoạt động này được Falcon Coffees hỗ trợ. Dự án kéo dài nhiều năm này tập trung vào đào tạo kỹ năng và giáo dục lãnh đạo để tạo ra các phương thức canh tác và kinh doanh bền vững, kết hợp các tiêu chuẩn chất lượng cà phê quốc tế và cho phép kết nối thị trường rộng lớn hơn.


Dự án Hoạt động Chuỗi Giá trị Tương lai của USAID cung cấp nguồn cấp dữ liệu cho Ethiopia (2019-2021) đã hoàn thành với hai hoạt động cuối cùng vào tháng 7 và tháng 8, nhờ sự hợp tác của các giảng viên tại Châu Phi của CQI.

Chương trình PhilCAFE do USDA tài trợ và hợp tác với ACDI / VOCA đã giúp giữ cho Q Graders được hiệu chuẩn trong nội địa Philippines.
Trung tâm Thương mại Quốc tế và CQI đã hợp tác trong năm qua để cung cấp các lớp học trực tuyến Cơ bản về Chế biến cho các dự án ITC khác nhau do COVID-19. Lớp học đơn giản nhưng rất hiệu quả này ở Papua New Guinea được tổ chức vào tháng 5. CQI cũng đã tổ chức đào tạo trực tuyến tương tự ở Papua New Guinea, với sự tài trợ của Fairtrade Australia New Zealand.

CQI đã tổ chức đào tạo về Thực hành tốt cho các kỹ thuật viên của Olam tham gia vào dự án MOCCA. Khóa đào tạo này được cấu trúc để các kỹ thuật viên của Olam học theo CQI trong ba ngày trước khi chuẩn bị giảng dạy về thực hành tốt dưới sự quan sát để đảm bảo họ đã tiếp thu nội dung và sẵn sàng đào tạo các nhà chế biến trong khu vực của họ.

Vào tháng 4, CQI đã ký hợp đồng phụ cho chương trình ba năm Rwanda INC (Rwanda IkawaNzizaCyana) do EU tài trợ này. CQI là người đồng đăng ký, cùng với TechnoServe, Rwanda INC nhằm mục đích tạo ra giá trị chung cho nông dân, doanh nghiệp, người cho vay và cơ quan quản lý bằng cách giới thiệu các công nghệ di động kỹ thuật số, các kế hoạch phân phối đầu vào, các tiêu chuẩn và chính sách chất lượng. Dự án này diễn ra tại NyamashekeDistrict và nhắm mục tiêu đến khoảng 60 trong số 300 trạm rửa của quận. Huấn luyện viên Ephrem Sebatigita đã đến Rwanda vào tháng 5 trong vài tuần với các khóa học Xử lý Cấp độ 1 và 2 theo chuẩn Q. Đối với QP2, 18 nhân viên và quản lý trạm rửa đã tham dự, đại diện cho 10 trạm rửa cà phê.

CQI tiếp tục làm việc với TechnoServeeven sau khi các khóa đào tạo trực tiếp tại Rwandan hoàn thành, cung cấp một bộ “tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu” sẽ được đưa vào “Tiêu chuẩn Sản xuất Cà phê Bền vững cho các Doanh nghiệp Chế biến Cà phê” của TechnoServe. Công việc đo lường và thiết lập tiêu chuẩn quan trọng này sẽ được kết hợp với các dự án xuất xứ CQI khác.

Kết nối thị trường xuất xứ

Cuộc thi cà phê nhân đã kết thúc thành công vào tháng 8, sau 8 tháng lên kế hoạch và chuẩn bị. Mục đích của cuộc thi khai mạc này là nhằm nâng cao năng lực của ngành cà phê Lào để hợp tác trong một sự kiện không chỉ mang lại lợi ích cho các cá nhân đoạt giải mà còn nâng cao danh tiếng và danh tiếng của Cà phê Đặc sản Lào nói chung. Cả Winrock International và những người chiến thắng đều rất hài lòng với kết quả.

Nâng cao nhận thức

CQI có một gian hàng tại Hội nghị Hiệp hội Cà phê Quốc gia (trực tuyến) vào năm 2021. Đã có 191 khách tham quan, những người ít nhất đã nhấp vào gian hàng của CQI, mọi người đã xem tài liệu của CQI (thông tin chung, cơ bản về chế biến và địa điểm đạt chuẩn Q) 86 lần. 35 người đã nhấp qua trang web, 29 người vào Facebook của họ.

CQI đã giới thiệu một loạt podcast để đóng góp nội dung, làm tài liệu học tập cho những người tham gia kỳ thi Q và như một cách để giới thiệu chuyên môn của các giảng viên tài năng của CQI.

Thông điệp chiến lược và tăng lượng người theo dõi làm tăng nhận thức chung và kiến ​​thức về các chương trình riêng biệt:

 • Twitter: + 7,8%
 • Instagram: + 14,5%
 • Facebook: + 7,8 %
 • LinkedIn: + 42,2 %

CQI đã đóng góp vào các Tiêu chuẩn Chất lượng Tối thiểu và Bền vững do Liên minh Châu Âu và Jacobs DouweEgberts (JDE) tài trợ, với sự hợp tác của chính phủ Rwanda. Các tiêu chuẩn này sẽ được chính phủ Rwanda sử dụng để hỗ trợ ngành cà phê của họ.

Kết luận

Những hoạt động và thành tựu mà CQI đạt được thể hiện được tính nhân văn sâu sắc. Bên cạnh đó, họ cũng có các giải pháp theo định hướng kinh tế, đồng thời cung cấp một cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả cao đối với tính bền vững. 

Cốt lõi của những nỗ lực tổ chức này là cam kết đào tạo và giáo dục, mang đến cho các nhà sản xuất cà phê những công cụ họ cần để cạnh tranh trên thị trường thế giới. Họ đã tạo ra một nền tảng thị trường cải thiện các phương thức giao dịch hiện có và tăng tính minh bạch để người nông dân có thể được công nhận cho những nỗ lực về chất lượng cà phê của họ.

Tham khảo:

2021 Annual Report, Coffee Quality Institude

coffeeinstitute.org

devex.com

coffeeknowledgehub.com

Bài viết liên quan

Liệu rằng vị ngọt có tồn tại trong tách cà phê? 

Mục lục bài viếtViện Chất lượng Cà phê – Coffee Quality Institute (CQI) là gì?Sứ mệnh...

Sự kỳ diệu của hóa học đằng sau tách cà phê

Mục lục bài viếtViện Chất lượng Cà phê – Coffee Quality Institute (CQI) là gì?Sứ mệnh...

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất cà phê

Mục lục bài viếtViện Chất lượng Cà phê – Coffee Quality Institute (CQI) là gì?Sứ mệnh...

Sự khác biệt khi rang hạt cà phê robusta và arabica

Mục lục bài viếtViện Chất lượng Cà phê – Coffee Quality Institute (CQI) là gì?Sứ mệnh...